Biznesa skices lietošanas noteikumi

Biznesa skices lietošanas noteikumi

  1. Apmeklējot Biznesa skices rīku ‘Rīks’, jūs apstiprināt savu piekrišanu ievērot šos Noteikumus. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem, jums jāpārtrauc Rīka apmeklējums dzēšot no tā ievadīto informāciju.
  2. Lai lietotu Rīku, jums jāreģistrējas kādā no rīka piedāvātajiem veidiem, tā nodrošinot ievadītās informācijas saglabāšanu Rīka atkārtotai lietošanai.
  3. Lietotāja reģistrācijas nolūkam Lietotājs piekrīt savu personas datu apstrādei. Lietotāja ievadītie personas dati tiek aizsargāta atbilstoši normatīvajiem aktiem, un to apstrāde tiek veikta, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.
  4. Fizisko personu datu apstrādes pārzinis ir Swedbank. Personas datu apstrādi Swedbank var uzticēt apstiprinātiem fizisko personu datu apstrādātājiem, ar kuru sarakstu un Swedbank Personas datu apstrādes principiem var iepazīties Swedbank mājaslapā www.swedbank.lv.
  5. Rīkā ievadītā informācija netiek apkopota, publicēta vai kā citādi izmantota. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par Rīkā ievadīto informāciju un tās tālāku saglabāšanu un izmantošanu.
  6. Swedbank nedod garantijas par Rīka netraucētu darbību un nemitīgu pastāvēšanu, kā arī neatbild par Rīkā ievadīto informāciju, tās saglabāšanu un konfidencialitāti.
  7. Swedbank nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem (tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem, seku radītiem, kaitējuma atlīdzību nolūkā sodīt vai brīdināt, tostarp, bet ne tikai finanšu zaudējumiem un neiegūto peļņu), kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Rīka izmantošanu vai tā nepieejamību, pat ja Swedbank ir zinājusi par Rīka trūkumiem.
  8. Swedbank ir tiesības jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos Noteikumus, un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas Vietnē. Lietotāja pienākums ir regulāri sekot Noteikumu izmaiņām.