Kameņu Māja Kameņmājas

Kameņu Māja

Preces ideja

Māla (vai 3D printēta) kameņu māja, kurā dzīvot iespējams vienai lielai kameņu saimei. Paredzēta kamenēm, to drošu dzīvošanu tajā vairākus gadus. To ikviens var ierakst zemē kādā klusā zemes pleķītī, lai kamenes tajā varētu netraucēti dzīvot.

Problēmas, ko produkts risina

Šī kameņu māja sevī var uzņemt lielu skaitu kameņu, kas vairojoties paplašinās apputeksnētāju skaitu, kuri tik vien to darīs, kā apputeksnēs ziedus, kas paplašinās vides daudzveidību ļaujot augam izaudzēt augļus. Cilvēki, kas iegādāsies kameņu māju vairāk uzzinās par kamenēm vērojot tās, vairāk sapratīs par to, kā strādā apputeksnēšana un kā dzīvo kamenes. Samazinoties kukaiņiem – apputeksnētājiem, samazinās augļu aizmetņu skaits, dabas daudzveidība un tāpēc samazinās pārtikas daudzums. Kameņu mājā dzīvojošās kamenes apputeksnēs ziedus, kā, piemēram, ābeles, un ziedu apputeksnēšana vairos augļu ražīgumu.

Kameņu māja var noderēt

  • Piepilsētas, lauku mājas vai zemes īpašniekam, kuram rūp vide un/vai kurš grib redzēt kā kamenes darbojas, vēlas lai būtu lielāka augļu raža dārzā.
  • Cilvēkiem, kam rūp vide, to var uzstādīt jebkur. Zemnieku saimniecību īpašniekiem, kuri nodarbojas ar augkopību un augļkopību.
  • Cilvēki, kuri interesējas par vides daudzveidību.

Komanda

Video netika pieminēta, bet ir:

  • Terēze Turka: Projekta vadītāja, idejas autore, dizainere, projekta uzturētāja, video izveidotāja.
  • Linda Ivanāne: Mārketinga vadītāja: pārdošanas veicināšana, soc. tīklu uzturēšana, produkta reklamēšana.

Mēs abas mācamies astotajā klasē, matemātikas un dabaszinību novirzienā, Madonas Valsts ģimnāzijā. Vienai no mums ir pašai savs skolēnu mācību uzņēmums, otra strādā pa brīvdienām pieskatot suņus kabatas naudai, tāpēc abām ir pieredze. Ideja ienāca prātā vienai un abas sastrādājāmies, lai varētu piedalīties konkursā.

Citi dalībnieki