Micēlija akustiskie paneļi Hushroom

HUSHROOM

P R O B L Ē M A S:

  •  Zema telpu akustiskā kvalitāte, trokšņaina darba un mācību vide - ikdienā saskaramies ar nepatīkamiem trokšņiem, kas traucē mums nopietni strādāt un koncentrēties veicamajiem uzdevumiem, tādēļ darbi tiek izdarīti novēloti un nav vēlamās kvalitātes;
  • Vizuāli pievilcīgu skaņas kontroles risinājumu trūkums - esošie skaņas kontroles risinājumi ir pārāk parasti un nepievērš uzmanību, telpu izskats nav pievilcīgs;
  • Būvniecības materiālu kaitējums videi - būvniecības materiālu ražošanas procesu ietekme uz vidi izpaužas kā CO2 emisija atmosfērā, plaušām kaitīgi putekļi, troksnis un vibrācijas, šķidruma izplūde ūdenī, atkritumi un pārmērīgs enerģijas patēriņš.

 M Ē R Ķ A U D I T O R I J A:

  • Primārā mērķauditorija - darba devēji, kas vēlas pilnveidot darba vides akustisko kvalitāti, privātumu un kopējos darba apstākļus (t.i). uzlabot;
  • Sekundārā - arhitekti un dizaineri, kuri vēlas savos projektos izmantot ilgtspējīgus un dabiskus materiālu.

 P R O D U K T S

 Micēlija akustiskie paneļi - no sēņu sakņu struktūras veidoti dizaina elementi, kas nodrošina skaņas slāpēšanu. Tie ir videi un cilvēkiem draudzīgi, jo ir veidoti no organiskiem materiāliem un pilnībā sadalās dabā. Akustiskās īpašības nodrošina gan materiāla struktūra, gan mūsu radītā paneļu forma. Micēlijā esošās poras slāpē skaņu, un mūsu trīsdimensionālais dizains liedz skaņai atstaroties. Mūsu produkta materiālam ir lieliskas skaņu slāpējošas īpašības, kā arī paneļu dizains ir vizuāli pievilcīgs un unikāls materiāla estētisko īpašību dēļ. Micēlija akustiskie paneļi ir bioloģiski, tie ir ērti kompostējami un tiem ir neitrāls CO₂ nospiedums.

hushroom1.png

Attēlā attēlots, kā paneļus pieliek pie sienas

K O M A N D A

Estere Jungfermane

Komandas vadītāja

Atbildība - vadīt komandu, pētīt tirgu, runāt ar cilvēkiem par produktu, piedalīties produkta prezentācijās, meklēt sadarbības partnerus, piesaistīt klientus, veidot zīmolu.

Mārtiņš Šņickovskis

Ražošanas vadītājs

Atbildība: veidot mārketinga elementus sociālajos tīklos, veidot zīmolu, runāt ar cilvēkiem par produktu, izstrādāt/prototipēt produktu, prezentēt produktu

Estere savas vadīšanas spējas ir ieguvusi pērnajā gadā, vadot uzņēmumu Reflectic, kas tika Latvijas finālā. Viņas harismu, entuziasmu un nebaidīšanos riskēt pierāda aktīvā iesaistīšanās Skolēnu Padomē, Skolas TV un brīvprātīgajos darbos. Esterei ir pieredze uzņēmumu zīmola veidošanā, jo jau kopš pagājušās sezonas veido TikTok saturu basketbola komandai. Tāpēc arī viņa ir piemērota šīs komandas vadīšanai.

Attēlā attēlota uzņēmuma komanda.

Mārtiņa ražošanas prasmes, viņa spēju radīt un būt radošam pierāda viņa darbi, kā arī pieredze, mācoties Jelgavas Mākslas skolā. Komunikāciju un ambīcijas Mārtiņš realizē, darbojoties skolas Skolēnu Padomē. Pērn Mārtiņš guvis lielu pieredzi, darbojoties SMU DateBar,  tāpēc arī viņš ir piemērots kā ražošanas vadītājs šajā uzņēmumā.

Mūsu komanda ir izcila, jo abi mūsu komandas dalībnieki ir atraktīvi un harismātiski. Mēs aizraujamies ar skolēnu mācību uzņēmuma veidošanu. Abi zinām savas lomas uzņēmumā un izpildām tās labi. Kopā strādājot, mēs apvienojam savas zināšanas ar mērķi padarīt mūsu kopējo vidi patīkamāku, zaļāku un videi draudzīgāku.

Attēlā attēloti paneļi prototipēšanas stadijā

Citi dalībnieki