Swedbank konkursa Biznesa skices nolikums 2020/2021

Par konkursu

Swedbank konkurss Biznesa skices ir biznesa plānošanas sacensība to vidējās izglītības iestāžu vecāko klašu un kursu audzēkņiem, kuru skolās izmanto Junior Achievement Latvia mācību metodi Skolēnu mācību uzņēmums. Šajā mācību gadā konkursā jaunieši aicināti domāt par produktiem un pakalpojumiem, kas iestājas pret klimata pārmaiņām, veicinot planētas aizsardzību.  

Visi konkursa dalībnieki iegūst zināšanas un iemaņas un trīs labākās komandas reālas naudas balvas sava biznesa uzsākšanai. Biznesa plānošanas rīkā https://biznesaskices.swedbank.lv komandas veido biznesa plānu, rada sava pakalpojuma vai produkta (tas var būt arī produkta prototips vai projekts) reklāmas video, notestē un popularizē savu biznesa ideju, piesaistot investoru uzmanību un balsis kolektīvā finansējuma platformā.

Konkurss notiek sadarbībā ar Junior Achievement Latvija (JA Latvia) Skolēnu mācību uzņēmumu programmu un kolektīvā finansējuma platformu Projektu banka.

Mērķi

 • Veicināt uzņēmējdarbību jauniešu vidū, īpaši rosinot skolēnus domāt par ilgtspējīgiem produktiem un pakalpojumiem, kas rūpējas par planētas aizsardzību, samazinot klimata pārmaiņas.
 • Sekmēt jauniešu izpratni par mūsdienīgu uzņēmējdarbību, kas iestājas pret klimata pārmaiņām.
 • Veicināt jauniešos iniciatīvu un attīstīt prasmes, kas nepieciešamas, lai veidotu uzņēmumu.

Balvu fonds

1. vieta: 3000 (trīs tūkstoši) EUR;
2. vieta: 2000 (divi tūkstoši) EUR;
3. vieta: 1000 (viens tūkstotis) EUR.

Norādītas summas pēc nodokļu nomaksas, ko sedz Swedbank.

Par komandas veiksmīgu dalību konkursā, jeb iegūstot 1., 2., vai 3. vietu, to konsultējošie skolotāji līdz ar gandarījumu par audzēkņu panākumiem iegūs sev naudas balvu 200 EUR apmērā pēc nodokļu nomaksas.

DALĪBNIEKI UN KOMANDU VEIDOŠANA

 • Konkurss Biznesa skices ir sacensība komandām. Komandu var veidot JA Latvia dalībskolu* – vidējo izglītības iestāžu 10.–12. klašu skolēni un profesionālo vidējo izglītības iestāžu 1- 4. kursa audzēkņi. Komandā jābūt no 2-5 dalībniekiem. Lai nodrošinātu komandā nepieciešamās kompetences un zināšanas, komandas dalībnieki var būt no dažādām klasēm, kursiem un izglītības iestādēm.
 • Konkursā komanda piedalās kopā ar pašu izvēlētu savas skolas skolotāju – JA Latvia skolēnu mācību uzņēmumu konsultantu, kas ir reģistrējies JA Latvia sistēmā  jalatvia.lv.
 • Konkursa 1. kārtā iekļuvušajām komandām nav obligāti jābūt JA Latvia skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) statusam. Taču pusfinālā iekļuvušajām komandām, lai kvalificētos tālākai dalībai konkursā, ir jādibina SMU.

*JA Latvia dalībskola ir izglītības iestāde, kam ir noslēgts līgums ar JA Latvia un kurā izmanto metodi Skolēnu mācību uzņēmums.

Laika plāns

Konkurss Biznesa skices notiek trīs kārtās.

1. KĀRTA

5. decembris, 2020 – 17. janvāris, 2021

Biznesa plānu iesniegšana

18. janvāris – 22. janvāris, 2021

Biznesa plānu vērtēšana

25. janvāris, 2021

Konkursa 20 pusfināla dalībnieku paziņošana

PUSFINĀLS

26. janvāris – 7. februāris, 2021 

Komandas, kam vēl nav skolēnu mācību uzņēmuma (SMU) statusa, reģistrē SMU

26. janvāris - 9. februāris, 2021

Reklāmas video izveide un pieteikuma investoru uzmanības un balsu piesaistes kampaņai iesniegšana

10. februāris, 2021

Video un pieteikumu vērtēšana

11. februāris, 2021

Konkursa 10 finālistu paziņošana

FINĀLS

11. februāris – 4. marts, 2021

Investoru uzmanības un balsu piesaistes kampaņas īstenošana

19. marts, 2021

Konkursa pirmo trīs vietu ieguvēju paziņošana

Konkursa kārtas un uzdevumi

1. kārta

Biznesa plānu konkursā var piedalīties komandas, kuras savu biznesa plānu ir izveidojušas interneta vietnē https://konkurss.biznesaskices.lv

Konkursa 1. kārtā komandai jāizveido biznesa plāns un jāpiesaka komanda līdz 2021. gada 17. janvāra plkst. 23.59 vietnē https://konkurss.biznesaskices.lv:

1. SOLIS. Biznesa plāna izveide

 1. Biznesa plānam jābūt izveidotam, izmantojot biznesa plānošanas rīku Biznesa skices vietnē https://biznesaskices.swedbank.lv. Citādi un citos veidos radīts biznesa plāns netiks pieņemts un vērtēts, liedzot komandai tālāku dalību konkursā. Lai izveidotu biznesa plānu vietnē https://konkurss.biznesaskices.lv, vienam no komandas jāautorizējas ar savu Facebook vai Google kontu. Biznesa skiču rīks izvedīs cauri biznesa būtiskākajiem jautājumiem divos posmos, kalpojot kā ceļa karte biznesa plāna veidošanā. Pirmajā posmā ir jautājumi par produktu/pakalpojumu, kamēr otrais posms veltīts cipariem un finansēm. Visām atbildēm uz visiem jautājumiem nav jābūt uzreiz, biznesa plāna veidošanu var turpināt vai papildināt jebkurā laikā. Pabeigto biznesa plānu rīkā Biznesa skices sagatavo PDF formātā un to lejupielādē.
 2. Izmantojot Biznesa skiču rīku, komanda apstiprina, ka ir iepazinusies un piekrīt tā lietošanas noteikumiem vietnē https://biznesaskices.swedbank.lv. 

2. SOLIS. Komandas pieteikšana konkursam

 1. Kad biznesa plāns ir gatavs, jādodas uz konkursa interneta vietni https://konkurss.biznesaskices.lv, kur vienam no komandas ir jāpiesaka komanda un jāpievieno rīkā Biznesa skices izveidotais biznesa plāns pdf formātā. Komandas pieteikumā jānorāda šāda informācija:
  • savas skolas nosaukums (ja komandas dalībnieki ir no dažādām skolām, komandas pieteicējs norāda savas skolas nosaukumu);
  • komandas nosaukums (ja komanda darbojas jau kā skolēnu mācību uzņēmums (SMU), jānorāda konkrētā SMU nosaukumu);
  • komandas dalībnieku vārdi, uzvārdi, klase vai kurss, e-pasta adrese (komandas pieteicējam jānorāda arī telefona nr.);
  • piesaistītā skolotāja, kas ir JA Latvia skolēnu mācību uzņēmuma konsultants, vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona nr. (skolotājam ir jābūt informētam par komandas dalību konkursā un viņu kā daļu no komandas)
 2. Pēc komandas pieteikuma vietnē https://konkurss.biznesaskices.lv visi pieteikumā norādītie komandas locekļi un skolotājs e-pastā saņems ziņu, ka ir pieteikti konkursam Biznesa skices.
 3. Lai piedalītos konkursa Biznesa skices1. kārtā, nav obligāti jābūt reģistrētam SMU.
 4. Ja iesniegtais biznesa plāns neatbilst prasībām, tas netiek vērtēts un komanda tiek izslēgta no tālākas dalības konkursā.

Biznesa plānu vērtēšanas kritēriji pievienoti kā PIELIKUMS NR. 1.

Iesniegtos biznesa plānus vērtē žūrija, ko veido Swedbank eksperti. Uz nākamo kārtu - pusfinālu žūrija virza 20 komandas ar lielāko punktu skaitu. Ja komandām, kuras pretendē uz divdesmito vietu, ir vienāds punktu skaits, uz nākamo kārtu tiek komanda, kuras biznesa plāns žūrijas skatījumā ir potenciāli veiksmīgāks. 1. kārtas rezultāti  25. janvārī būs publicēti interneta vietnē https://konkurss.biznesaskices.lv un visas komandas saņems ziņu e-pastā.

Pusfināls

Konkursa Biznesa skices pusfinālā piedalās 20 komandas ar augstāko punktu skaitu 1.kārtā

Pusfinālā komanda savā biznesa plānā aprakstītajam produktam vai pakalpojumam veido reklāmas video un sagatavo pieteikumu finansējuma un balsu piesaistes kampaņai (projektu), ko iesniedz vietnē biznesaskices.projektubanka.lv līdz 2021. gada 9. februāra plkst. 23.59.

1. SOLIS. Skolēnu mācību uzņēmuma nodibināšana

 1. Lai kvalificētos konkursa pusfinālam, komandai ir jābūt skolēnu mācību uzņēmuma statusam. Ja komanda vēl nav nodibinājusi skolēnu mācību uzņēmumu (SMU), tas jāizdara vietnē jalatvia.lv līdz 7.februārim. Par SMU izveidi konsultējies ar komandai piesaistīto konsultantu – SMU skolotāju no savas skolas.

2. SOLIS. Komanda rada reklāmas video, kas pārliecinātu potenciālo klientu produktu vai pakalpojumu iegādāties.

 1. Video jāietver informāciju par komandu un tās piedāvāto produktu/pakalpojumu, kā arī jāizskaidro šī produkta/pakalpojuma nepieciešamība tirgū.
 2. Video nedrīkst saturēt informāciju un materiālus, kas aicina uz vardarbību, rasu naidu vai citu prettiesisku darbību veikšanu.
 3. Video nedrīkst saturēt trešo personu autortiesību aizsargātu materiālu vai materiālu, kas ir pakļauts citām trešo personu īpašuma tiesībām.
 4. Ieteicamais video garums 30 sekundes līdz viena minūte, bet ne mazāk par 30 sekundēm un ne vairāk par 1,5 minūtēm, formāts - mp4.

3. SOLIS. Vietnē biznesaskices.projektubanka.lv profila izveide un pieteikuma sagatavošana investoru uzmanības, finansējuma un balsu piesaistes kampaņai (projektam) atbilstoši biznesa plānām

 1. Viens no komandas (lietotājs) reģistrējas vietnē biznesaskices.projektubanka.lv, aizpildot Reģistrācijas pieteikumu – norāda savu vārdu uzvārdu, e-pasta adresi un paroli. Pēc reģistrācijas automātiski tiek nosūtīts e-pasts ar Profila apstiprināšanas instrukciju, kurā lietotājs apstiprina savu e-pastu.
 2. Nākamais solis ir profila aizpildīšana, kur jāatzīmē “rādīt mani kā juridiska persona”, pēc tam jānorāda komandas nosaukums (SMU nosaukums), kopsavilkums par projektu – produktu/pakalpojumu (līdz 140 zīmēm), jāpievieno profila attēls (vismaz 300x150 image .jpg vai .png).
 3. Pēc tam jāizvēlas viena no piedāvātajām kategorijām, kurai atbilst projekts, un jāieraksta:
  • projekta nosaukums (piemēram, produkta vai preces nosaukums);
  • projekta apraksts, par pamatu izmantojot savas komandas biznesa  plānu un aprakstā minot preces/pakalpojuma ideju, kādu problēmu tā risina, kas ir mērķauditorija, informāciju par komandu;
  • mērķis, kam ir nepieciešams finansējums (piemēram, izejvielas ražošanai, mārketingam u.tml. atbilstoši biznesa plānam), kā arī jānorāda tam vajadzīgā summa (ne mazāk par 100 EUR), ko kampaņā Projektu bankā plānots savākt savas komandas biznesa plāna realizēšanai, un kā tā tiks izmantota (tāme);
  • kādus nemateriālus labumus (nemateriālus labumus, piemēram, pateicības, vai materiālus labumus, piemēram, produktu) saņems ieguldītāji;
  • investoru uzmanības, finansējuma un balsu vākšanas laiks jeb kampaņas periods. Konkursa ietvaros kampaņai jānotiek no 11. februāra līdz 4. martam;
  • projekta realizācijas vieta;
  • cita informācija, kas raksturo projektu.
 4. Kad ievadīta informācija par projektu, pieteikums jāpapildina ar vizuālo materiālu – iepriekš sagatavoto video. Par priekšrocību tiks uzskatīta arī tādu vizuālo materiālu (fotogrāfijas, attēli, grafiki) pievienošana projekta aprakstam, kas ļaus vieglāk uztvert informāciju.
 5. Piesakot projektu, komanda apstiprina, ka ir iepazinusies un piekrīt Projektu bankas noteikumiem https://projektubanka.lv/terms
 6. Ja iesniegtais video un projekta pieteikums neatbilst prasībām, tie netiek vērtēti un komanda tiek izslēgta no tālākas dalības konkursā. Projektu bankas ieteikumi veiksmīgam projekta pieteikumam: https://www.dropbox.com/s/23k5l6fb13st5sr/PB.LV_projekta_autora_rokasgramata.pdf?dl=0
 7. Komandām ir iespēja konsultēties ar Swedbank un Projektu banka pārstāvjiem par video un projekta pieteikumu sagatavošanu speciāli izveidotā konkursa pusfinālistu WhatsApp grupā, kurai komandas pieteicēja numurs tiks pievienots uzreiz pēc konkursa 1. kārtas rezultātu paziņošanas.

Video un projekta pieteikuma vērtēšanas kritēriji pievienoti kā PIELIKUMS NR.2.

Konkursa pusfinālā komandu iesniegtos video un projektu pieteikumus vērtē žūrija, ko veido Swedbank, Junior Achievement Latvia un Projektu bankas pārstāvji. Tās 10 (desmit) komandas, kuras ieguvušas visvairāk punktu, bet vismaz 25 punktus jeb 50% no kopējā iespējamā punktu skaita, iekļūst konkursa Biznesa skices finālā. Ja komandām, kuras pretendē uz desmito vietu, ir vienāds punktu skaits, uz nākamo kārtu tiek komanda, kura uzrādījusi labāku rezultātu konkursa 1. kārtā. Pusfināla rezultāti 11. februārī būs publicēti interneta vietnē https://konkurss.biznesaskices.lv un visi pusfināla dalībnieki saņems ziņu e-pastā.

Fināls

Konkursa Biznesa skices finālā piedalās līdz 10 (desmit) komandām ar augstāko punktu skaitu pusfinālā.

Konkursa finālā komandas īsteno investoru uzmanības, finansējuma un balsu piesaistes kampaņu vietnē biznesaskices.projektubanka.lv no 2021. gada 11. februāra līdz 4. marta plkst. 23.59.

Investoru uzmanības, finansējuma un balsu piesaistes kampaņas īstenošana

 1. No 11. februāra līdz 4. martam vietnē biznesaskices.projektubanka.lv komandas īsteno investoru uzmanības, finansējuma un balsu piesaistes kampaņu savam projektam.
 2. Lai kampaņa būtu veiksmīga, komandām par savu projektu ieteicams stāstīt arī ārpus Projektu bankas platformas. Piemēram, sociālajos tīklos, aicinot atbalstīt projektu un izsūtot personīgas vēstules saviem draugiem, ģimenei, radiem, kolēģiem un nozares entuziastiem, kuri būtu ieinteresēti palīdzēt gan ieguldot, gan dodot informāciju tālāk.
 3. Savāktais finansējums tiks apstrādāts un sagatavots pārskaitīšanai, atskaitot nodokļus, komandai tikai tad, ja kampaņa sasniegs vai pārsniegs plānoto projekta finansējumu. Projektu banka ar komandas-projekta pieteicēju sazināsies par finansējuma pārskaitīšanas nosacījumiem un veidiem. Ja komandas projekts nesasniedz nepieciešamo apjomu, visa ieguldītā summa tiek atgriezta investoriem.

Konkursa fināla rezultātus veido iegūto punktu skaits 3 (trīs) kategorijās:

 1. pusfinālā piešķirtais žūrijas punktu skaits (50%);
 2. publiskā balsojumā iegūtās balsis interneta vietnē biznesaskices.projektubanka.lv (25%). Komandām tiek piešķirti punkti atbilstoši tam, kā tās sarindojas secīgi pēc iegūto balsu skaita. Ja kopējais komandu skaits ir 10, komanda ar lielāko balsu skaitu iegūst 10 punktus, savukārt komanda ar mazāko balsu skaitu 1 punktu;
 3. piesaistītie līdzekļi interneta vietnē biznesaskices.projektubanka.lv (25%). Komandām tiek piešķirti punkti atbilstoši tam, kā tās sarindojas secīgi pēc piesaistītā finansējuma apjoma. Ja kopējais komandu skaits ir 10, komanda ar lielāko piesaistīto finansējumu iegūst 10 punktus, savukārt komanda ar mazāko piesaistīto finansējuma 1 punktu.

Trīs komandas ar lielāko punktu skaitu kļūst par konkursa Biznesa skices pirmo trīs vietu ieguvējiem un saņem balvu: 1.vieta 3000 EUR, 2.vieta 2000 EUR, 3.vieta – 1000 EUR. Norādītas summas pēc nodokļu nomaksas, ko sedz Swedbank. Ja vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, žūrijas lēmumu par vietu sadalījumu nosaka komandu iegūtais vērtējums konkursa 1.kārtā.

Par komandas veiksmīgu dalību konkursā, jeb iegūstot 1., 2., vai 3. vietu, to konsultējošie skolotāji līdz ar gandarījumu par audzēkņu panākumiem iegūs sev naudas balvu 200 EUR vērtībā.

Apbalvošana

Pirmo trīs vietu ieguvēji tiek  apbalvoti JA Latvia organizētajā Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu pasākumā CITS BAZĀRS 2021.gada aprīlī.

Kontakti

Reinis Jansons,